KLACHTEN

Wij streven altijd naar de beste kwaliteit van zorg. Heeft u toch een klacht over de arts die u behandeld heeft, een andere medewerker of de gang van zaken in ons centrum? Meld deze dan, zodat we het samen kunnen oplossen! Er zijn 2 manieren om een klacht in te dienen:

1. Interne klachtenfunctionaris

Voor het melden van een klacht of een suggestie kunt u:

  • Ons klachtenformulier op de website invullen en het formulier mailen naar: klachtenfunctionaris@mcvnederland.nl
  • Een brief (met minimaal de gegevens uit het klachtenformulier) sturen naar het volgende adres:
    MCV Nederland
    T.a.v. Klachtenfunctionaris MCV
    Lange Amerikaweg 59
    7332 BP Apeldoorn

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Als het niet lukt om met de interne klachtenfunctionaris van MCV uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of wanneer u deze vorm van bemiddeling niet wenselijk vindt, kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.

MCV is aangesloten bij KlachtConsult, dit is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt bij klachten. Meld u klacht via info@klachtconsult.nl of telefonisch via 043-8802259. Zij wijzen u een klachtenfunctionaris toe. Meer informatie vindt u www.klachtconsult.nl.