Herhaalrecept aanvragen

U kunt uw herhaalrecepten online aanvragen. U kunt uw recept na twee werkdagen ophalen bij uw apotheek.

LET OP:
Controleer voor verzenden of u uw emailadres correct heeft ingevuld. Deze hebben wij nodig om bij vragen contact met u op te nemen

  • GEGEVENS
  • MEDICATIE
  • BEVESTIGEN

CONTACTGEGEVENS

Volledige naam

Geslacht

Geboortedatum

E-mailadres

Naam van de apotheek

MEDICATIE

Naam medicijn:

Sterkte (bijv. 10mg, 30gr of 8ml):

Dosering (bijv. 3x per dag):

Aantal (bijv. 50 stuks):

BEVESTIGEN