Wat wordt er in rekening gebracht?

Onze zorg voor maag-, darm en lever valt onder medisch specialistische zorg. Binnen de medisch specialistische zorg wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Een DBC is het totale traject van de diagnose die gesteld wordt tot en met de behandelingen die hierbij horen. Een volledig ‘all-in-one’ zorgpakket dus. Afhankelijk van de diagnose en welke behandeling u ondergaat wordt de prijs van de DBC berekend.

Wilt u meer weten over hoe een DBC werkt? Bekijk dan deze animatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): https://vimeo.com/65734279

Moet ik zelf iets betalen?

Uw eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat u zelf per jaar moet betalen. Voor 2023 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op minimaal € 385,-. Dus stel, u krijgt een behandeling waarvoor € 1.000,- in rekening wordt gebracht, dan betaalt u zelf € 385,- en wordt de rest van het bedrag vergoed door de verzekering. Het eigen risico betaalt u maar één keer per jaar en dus niet per behandeling.

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen tot maximaal € 885,- in 2023. Uw maandelijkse premie is dan lager, maar het bedrag dat u zelf moet betalen is dan hoger.

Wat betekent een behandeling door MCV Nederland voor mijn eigen risico?

Het eigen risico is van toepassing. U kunt uw eigen risico ook al hebben gebruikt voor andere zorg.

In alle gevallen geldt: de startdatum (begint vaak met een intake) van een behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Dus niet de datum van het onderzoek of einddatum.

Wat is het verschil tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg?

Gecontracteerde zorg

Er is sprake van gecontracteerde zorg als MCV Nederland afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. In een contract is dan opgenomen hoeveel behandelingen er mogen worden gedaan en tegen welk tarief.

Voor u betekent dit dat wij de factuur van uw behandeling direct naar uw zorgverzekeraar sturen. Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan ons. U merkt hier niets van en u hoeft er niets voor te doen.

Niet-gecontracteerde zorg

In het geval van niet-gecontracteerde zorg heeft MCV Nederland geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar over het aantal behandelingen en de bijbehorende prijs. Dit houdt in dat deze zorg niet volledig wordt vergoed. MCV Nederland heeft besloten om het verschil tussen onze factuur en uw vergoeding voor eigen rekening te nemen. U betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico.

Mijn zorgverzekeraar zegt dat mijn behandeling bij MCV Nederland niet 100% wordt vergoed. Hoe kan dat?

Zorgverzekeraars kunnen u vertellen dat er niets betaald wordt, of dat u zelf moet betalen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Ook wordt er vaak gesteld dat u alleen maar bij de zorgaanbieder terecht kunt waarmee een contract is afgesloten. Maar bij MCV Nederland kunt u altijd terecht.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar maar een deel van uw behandeling vergoedt maar dit heeft voor u geen consequenties. Als wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan nemen wij het restant voor eigen rekening. Dit doen wij omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg en vrije artsenkeuze. In de tussentijd gaan wij verder met onderhandelen met de zorgverzekeraar zodat wij natuurlijk op korte termijn reële vergoedingen ontvangen.