VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft u een vraag? We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet! U kunt uiteraard ook altijd telefonisch contact met ons opnemen als u vraag niet is beantwoord.

Afspraken

Hoe kan ik een afspraak maken?

Voor een afspraak bij MCV heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer wij uw verwijzing hebben ontvangen nemen we binnen 24 uur contact met u op om een afspraak op korte termijn in te plannen. U hoeft ons dus niet zelf te bellen.

Kan ik mijn afspraak verplaatsen of annuleren?

Ja, als door ziekte of andere omstandigheden uw afspraak niet door kan gaan, verzoeken wij u om dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven zodat we een nieuwe afspraak kunnen inplannen. Wanneer u dit niet doet kan het zijn dat wij kosten in rekening brengen.

Endoscopisch onderzoek

Kan ik een roesje krijgen voor het darmonderzoek?

U kunt ervoor kiezen om een endoscopie onder sedatie te ondergaan. Dit kunt u tijdens het spreekuur met uw arts bespreken.

Waarom moet ik eerst voor een intakegesprek komen?

Tijdens het intakegesprek beoordeelt de zorgverlener of u het onderzoek veilig kan ondergaan en ontvangt u belangrijke uitleg over het onderzoek en de voorbereiding.

Bevolkingsonderzoek

Wanneer krijg ik mijn uitnodiging?

Voor het bevolkingsonderzoek ontvangt iedereen tussen de 55 en 75 jaar automatisch elke twee jaar een oproep. Wanneer u de uitnoding krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Het bevolkingsonderzoek is gestart in 2014. Als alles volgens planning verloopt heeft iedereen tussen 55 en 75 jaar in 2019 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Moet ik voor het bevolkingsonderzoek betalen?

Het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat uit twee onderdelen. Een ontlastingstest en een eventueel vervolgonderzoek, afhankelijk van de uitkomst van de test. Deel één, de ontlastingstest, is gratis. Deel twee, het vervolgonderzoek, wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van het eigen risico van uw zorgverzekering is het mogelijk dat u een deel van het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) zelf moet betalen. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Waarom is het bevolkingsonderzoek alleen voor mensen tussen de 55 en 75 jaar?

De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt waaraan hij of zij overlijdt. In deze leeftijdscategorie kan het bevolkingsonderzoek de meeste ‘winst’ behalen, uitgedrukt in levensjaren.

Ik heb last van mijn darmen, kan ik eerder meedoen aan het bevolkingsonderzoek?

Heeft u nu klachten die mogelijk te maken hebben met darmkanker? Ga dan eerst naar uw huisarts. De huisarts kan bepalen welk onderzoek voor u het meest geschikt is. Wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek!

Ik heb een afspraak ontvangen voor een intake maar ik kan dan niet. Hoe moet ik deze afspraak verzetten?

U kunt deze afspraak alleen verzetten bij de screeningsorganisatie (RIVM). Dit kan tot drie dagen voor de afspraak. Hierna kan een afspraak niet meer worden gewijzigd. MCV stelt een aantal plekken in hun spreekuur beschikbaar voor het bevolkingsonderzoek. Het RIVM deelt deze plekken vervolgens naar eigen inzicht in. MCV heeft dus geen invloed op welke patiënt op welk moment wordt ingepland.

Overig

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

U kunt uw medisch dossier opvragen door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen. Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van uw legitimatiebewijs naar MCV Nederland. De verschillende mogelijkheden hiertoe worden vermeld op het formulier.

Opvragen medische gegevens

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Als uw gegevens zijn gewijzigd kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van MCV. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@mcvnederland.nl onder vermelding van uw naam, uw geboortedatum en uw gewijzigde gegevens. Natuurlijk kunt u tijdens openingstijden ook telefonisch contact opnemen via: 088-5385555.

Waar kan ik met spoedvragen terecht buiten openingstijden?

MCV heeft een spoedlijn voor acute vragen buiten openingstijden. Wanneer u het nummer van MCV draait (088-5385555) wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze spoedlijn.