Wij vinden uw privacy en gegevensbescherming belangrijk. Daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens. Onze privacy beleid is aangepast op de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

Wanneer u in MCV Nederland wordt behandeld vertrouwt u zich toe aan de zorg van een specialist of een andere deskundige. Er ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen enerzijds de patiënt en anderzijds ons centrum. Beide partijen komen enkele rechten en plichten toe op grond van deze overeenkomst. U heeft bij behandeling in ons centrum onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling.

Op de website wordt bij het invullen van een formulier een aantal persoonsgegevens van u gevraagd. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de in dit privacy beleid omschreven doeleinden. Wij doen er in alle gevallen alles aan om deze gegevens te beschermen. Alle zaken omtrent de dataverwerking zijn in een procedure vastgelegd. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Welke gegevens verzamelen we?

Afhandelen klachten via het klachtformulier
Bij het indienen van een klacht via ons klachtformulier vragen we je om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) in te vullen. We hebben dit nodig om contact met je op te nemen over de klacht.

Afhandelen herhaalrecept via het aanvraagformulier
Bij het aanvragen van een herhaalrecept via ons aanvraagformulier vragen we je om persoonsgegevens (naam, geboortedatum en e-mailadres) in te vullen. We hebben dit nodig om het medicijn voor je te kunnen aanvragen of eventueel contact met je op te nemen over de aanvraag.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Dit doen we om het gebruik van onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Meer informatie over cookies:

> Consumentenbond: Wat zijn cookies?
> Consumentenbond: Cookies verwijderen
> Consumentenbond: Cookies weigeren

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Nadat u een formulier op onze website heeft ingevuld worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. MCV Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je mailgegevens bewaren we ook 5 jaar om jou service te kunnen bieden of contact te kunnen hebben over gesprekken die al eerder zijn gevoerd. Dit is in zowel jouw als ons belang.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mcvnederland.nl

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
MCV Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mcvnederland.nl.

Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat MCV Nederland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via onze klachtenregeling bekend maken.