Verkorten van de wachttijden in de zorg

  De wachttijden voor een (controle-) darm- of maagonderzoek zijn momenteel langer dan gebruikelijk in het St Jansdal. Dit heeft te maken met een tekort aan zorgmedewerkers. Een deel van deze scopieën wordt gedaan door de Kroon Kliniek. Hierdoor kunnen er meer scopieën gedaan worden.

  De Kroon Kliniek is blij met deze unieke samenwerking met het St Jansdal. Belangrijk is dat de juiste zorg dichtbij huis plaatsvindt.

Samenwerking St Jansdal en de Kroon Kliniek

  Ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek (zelfstandig behandelcentrum) zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg. Doel hiervan is dat de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een eenduidige en verantwoorde manier te organiseren. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd voor patiënten met maag-, darm- of leverklachten.

  “Wij zijn blij voor deze regio met deze samenwerking. Gezamenlijk dragen wij een steentje bij aan de zorg rondom de diagnostiek, door- en terugverwijzingen en behandeling van patiënten met maag-, darm- of leverklachten” aldus Jaap Driest, MDL arts bij St Jansdal.

  Continuïteit van zorg
  Er worden duidelijke zorgpaden met elkaar opgezet met als doel de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een éénduidige en verantwoorde manier te laten verlopen. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. Ook met de zorgverzekeraars zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.

  Bevolkingsonderzoek darmkanker
  Gezamenlijk dragen wij zorg voor het uitvoeren van de onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De zorg die nodig is na het vinden van darmkanker of andere afwijkingen zijn volledig uitgewerkt in een zorgproces waardoor de patiënt zo snel mogelijk de bijbehorende operatie of andere benodigde zorg kan ontvangen.

  Zorg dichtbij
  Wilma van den Berg, projectleider bij de Kroon Kliniek: ‘’Wij geloven in een versterking van de zorg in deze regio zodat de patiënt binnen de gestelde normen de zorg ontvangt die hij/zij nodig heeft. Op deze manier bieden wij de maag-darm- en leverpatiënt de juiste zorg dichtbij huis.”

Nieuwe kliniek voor maag-, darm- en leverziekten in Lelystad geopend

  Met ingang van 14 oktober 2019 heeft Kroon Kliniek Lelystad haar kliniek aan het Stadhuisplein 74 geopend. De vestiging is gelegen in het hart van het centrum tegenover het gemeentehuis.

  Kroon Kliniek is door het Ministerie van VWS erkend als zelfstandig behandelcentrum en zal samenwerken met de regionale ziekenhuizen. Patiënten zijn dus altijd verzekerd van de juiste zorg.

  Ons gebouw is de afgelopen maanden compleet verbouwd tot een medische kliniek. Op de begane grond is in de linkervleugel een polikliniek met spreekkamers gehuisvest en in de rechtervleugel hebben de behandelruimten een schitterende plek gekregen. De behandelruimten zijn van moderne apparatuur voorzien en er wordt volgens de nieuwste kwaliteitsrichtlijnen gewerkt. Kroon Kliniek is geweldig trots dat het gebouw nu een ruime, gastvrije en frisse aanblik heeft.

  Kroon Kliniek biedt patiënten uit de regio nu dicht bij huis de mogelijkheid tot behandeling van maag-, darm- of leverklachten die onder de vergoedingen van de zorgverzekering vallen. Kijk op onze website www.kroonkliniekmdl.nl voor alle behandelingen. Voor deze verzekerde zorg is altijd een verwijzing van een huisarts of behandelend arts noodzakelijk. Voorts zal Kroon Kliniek een geaccrediteerd centrum zijn voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

  Kroon Kliniek kenmerkt zich door het werken met een klein maar gespecialiseerd team en met de ervaren MDL-artsen en een internist. Bij Kroon Kliniek wordt er persoonlijke aandacht en service geboden en uiteraard tijd genomen voor elke patiënt. Ons meest belangrijke kenmerk is dat wij geen wachttijden kennen.  Elke patiënt kan dus direct terecht voor een afspraak.

  Onze kernwaarden waar wij als kliniek voor staan en op basis waarvan onze zorg wordt aangeboden zijn gedreven, vakbekwaam, resultaatgericht, empathisch en transparant. Hier kunt u ons aan houden.