Onze missie

MCV Nederland streeft ernaar hét meest effectieve medisch centrum te zijn in Nederland dat gespecialiseerd is in laag complexe zorg en hoog volume maag-, darm- en leverziekten, evenals allergologie

Onze kernwaarden

Kernwaarden waar wij als organisatie voor staan en op basis waarvan onze zorg wordt geboden zijn: gedreven, vakbekwaam, resultaatgericht, empathisch en transparant.

Onze visie

MCV Nederland onderstreept de volgende visie:

  • Wij bieden hoogwaardige allergologie, maag, darm en leverzorg in een veilige gastvrije omgeving waarbij de zorgbehoefte van de patiënt voor alle medewerkers bepalend is.
  • Wij richten ons op medisch specialistische allergologie, maag-, darm- en leverzorg en dan met name hoog volume, laag complexe zorg zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving van de patiënt.
  • Voor onze stakeholders creëren wij de juiste triage, zodat er een hogere voorspelbaarheid ontstaat van het te behalen resultaat.
  • Wij willen voor onze medewerkers een goed werkgever zijn in een kliniek waar medewerkers graag willen werken en blijven.

Wij willen waarde toevoegen voor alle belanghebbenden. Dit doen wij door onze activiteiten bewust te richten op onze stakeholders en steeds opnieuw een zorgvuldige balans te zoeken. Wij leggen daarover op een actieve en transparante manier verantwoording af en gaan daarover met onze stakeholders een open dialoog aan.