MCV Nederland biedt verzekerde zorg, dat vergoed wordt uit de basisverzekering. Momenteel zijn wij in gesprek met alle zorgverzekeraars voor een contract. Zodat uw zorgkosten rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt dan rechtstreeks aan ons. U merkt hier niets van en u hoeft er niets voor te doen. Zolang er nog geen contract is met uw zorgverzekeraar, dan dient u de ontvangen factuur van Mcv Nederland zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Na uitkering van uw declaratie maakt u dit bedrag plus eventueel uw (wettelijke) eigen risico over naar MCV Nederland. U betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico.

KOSTEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORG

MCV Nederland heeft nog geen contract met alle zorgverzekeraars. Daarom kan het zijn dat de factuur niet rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd kan worden. Over één ding kunnen we meteen duidelijk zijn: U betaalt bij MCV Nederland alléén het eigen risico en géén eigen bijdrage. De kosten voor een bezoek aan MCV Nederland zijn daarmee gelijk aan die voor een ziekenhuisbezoek. De zorgkosten die in rekening gebracht worden, kunt u onderverdelen in:

  • Vergoeding (ontvangt u op uw bankrekening)
  • Eigen risico (betaalt u altijd zelf)
  • Eigen bijdrage (betaalt u niet)

VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar maar 75% van uw behandeling vergoedt maar dit heeft voor u geen consequenties. Als wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan nemen wij het restant aan eigen bijdrage voor onze rekening. U betaalt zoals gewoonlijk wél uw eigen risico, zoals bij een ziekenhuisbezoek. Dit doen wij omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg en vrije artsenkeuze. In de tussentijd gaan wij verder met onderhandelen met de zorgverzekeraar zodat wij natuurlijk op korte termijn reële vergoedingen ontvangen. Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een declaratieoverzicht van de zorg die u heeft gebruikt. Hierop staan onze kosten vermeld. Op dit afschrift staat ook de eigen bijdrage en eigen risico, als dat van toepassing is.

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten van onze zorg per kalenderjaar. Heeft u nog vragen? Kijk dan onder veelgestelde vragen of neemt u contact op met ons voor een persoonlijke uitleg.

Tarieven 2023 Tarieven 2024

LET OP:

De zorg die wij leveren valt volledig onder uw eigen risico. Het bedrag van het eigen risico is afhankelijk van uw eigen polis en bedraagt minimaal €385,-. Dit betekent dus dat u zelf de eerste €385,- aan zorgkosten betaalt.