Cliëntenraad

De Cliëntenraad van MCV is een zelfstandig functionerend orgaan. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg.

Doel

Het doel van de Cliëntenraad is een verbindende schakel te vormen tussen MCV en haar patienten. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) patiënten van MCV.

Onafhankelijk

De Cliëntenraad functioneert onafhankelijk van MCV. Zijn functioneren is omschreven in artikel 2 en 3 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wcmz).

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit 3 leden op persoonlijke titel. Deze leden worden benoemd door de Raad van Bestuur MCV.

Contact

De Cliëntenraad vindt het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers.
U kunt zelf onderwerpen aandragen die van algemeen belang zijn voor goede zorgverlening. Uw vraag of opmerking moet dus van toepassing zijn op een (groot) deel van de patiënten en bezoekers van ons centrum. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, klachten of onvrede. Daarvoor kunt u terecht bij de betrokken zorgverlener, de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Postadres Cliëntenraad

Cliëntenraad MCV
Lange Amerikaweg
597332 BP Apeldoorn