Kroon Kliniek krijgt positieve terugkoppeling na bezoek IGJ.

In het kader van het Toezicht infectiepreventie flexibele endoscopen (TISC) heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op 31 oktober 2022 en 12 december 2022 een inspectiebezoek gebracht aan Kroon Kliniek Lelystad.

 

Onderzoek van het RIVM in opdracht van de IGJ laat zien dat de veldnorm in wisselende mate en op onderdelen onvoldoende wordt nageleefd met mogelijke risico’s voor de patiënt als gevolg. Dit is voor de inspectie aanleiding om een toezichtproject uit te voeren gericht op het reinigen en desinfecteren (R&D) van flexibele endoscopen.

 

De inspecteurs zagen bij ons een kliniek die schoon, geordend en deskundig is waar bovendien een goede samenwerking leeft. We mochten hiervoor complimenten in ontvangst nemen. Er waren géén verbeterpunten binnen Kroon Kliniek. Wij zijn erg blij met deze terugkoppeling en trots dat we dit met het gehele team hebben kunnen bereiken.

 

Leave a reply