Kroon Kliniek behaalt vervolgaudit BVO naar darmkanker

Op 31 maart 2021 heeft de Kroon Kliniek zonder enkele tekortkomingen een vervolgaudit behaald voor de bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De Kroon Kliniek is sinds 12 februari 2020 lid van de bevolkingsonderzoek darmkanker regio Midden-West nadat wij de initiële audit gehaald hebben. “Dit is wederom een teken van groot vertrouwen in de kwaliteit van de zorg die wij leveren en waar wij trots op zijn”.

Vervolgonderzoek naar darmkanker
Als bloed in de ontlasting wordt gevonden, verwijst de screeningsorganisatie de patiënt door naar de Kroon Kliniek voor een vervolgonderzoek. De Kroon Kliniek voert de intake en de coloscopie uit en coördineert de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. Tevens geven wij (elektronisch) de beschikbare intake-capaciteit aan de screeningsorganisaties door, rekening houdend met de coloscopiecapaciteit en de afgesproken doorlooptijden.

Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen voor een coloscopiecentra zijn opgesteld door de landelijke werkgroep kwaliteitseisen coloscopie. In deze werkgroep zijn het RIVM, de Nederlandse Vereniging Maag- Darm- Leverartsen, Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de screeningsorganisaties vertegenwoordigd.

Leave a reply