Advertentie. De cliëntenraad van Kroon Kliniek Lelystad zoekt leden!

De cliëntenraad van Kroon Kliniek Lelystad praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de directie over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg.

Wij verwachten dat u:

•            bekend bent met onze organisatie als cliënt of als familie;

•            beschikt over bestuurlijk inzicht;

•            in staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;

•            beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding;

•            schriftelijk en communicatief vaardig bent;

•            gemiddeld 8 tot 10 uur per maand aan de cliëntenraad wilt besteden;

•            woonachtig bent in de regio Flevoland.

Wij bieden u:

•            de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen;

•            de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken;

•            een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;

•            een leerzame werkomgeving en deskundigheids¬bevordering;

•            onkostenvergoeding en vacatiegelden.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij mevrouw M. de Swart, operationeel manager, 088-5380320.

U kunt uw brief met motivatie en CV kunt u mailen naar Miriam.Swart@kroonkliniekmdl.nl.

Leave a reply