Samenwerking St Jansdal en de Kroon Kliniek

Ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek (zelfstandig behandelcentrum) zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg. Doel hiervan is dat de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een eenduidige en verantwoorde manier te organiseren. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd voor patiënten met maag-, darm- of leverklachten.

“Wij zijn blij voor deze regio met deze samenwerking. Gezamenlijk dragen wij een steentje bij aan de zorg rondom de diagnostiek, door- en terugverwijzingen en behandeling van patiënten met maag-, darm- of leverklachten” aldus Jaap Driest, MDL arts bij St Jansdal.

Continuïteit van zorg
Er worden duidelijke zorgpaden met elkaar opgezet met als doel de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een éénduidige en verantwoorde manier te laten verlopen. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. Ook met de zorgverzekeraars zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Gezamenlijk dragen wij zorg voor het uitvoeren van de onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De zorg die nodig is na het vinden van darmkanker of andere afwijkingen zijn volledig uitgewerkt in een zorgproces waardoor de patiënt zo snel mogelijk de bijbehorende operatie of andere benodigde zorg kan ontvangen.

Zorg dichtbij
Wilma van den Berg, projectleider bij de Kroon Kliniek: ‘’Wij geloven in een versterking van de zorg in deze regio zodat de patiënt binnen de gestelde normen de zorg ontvangt die hij/zij nodig heeft. Op deze manier bieden wij de maag-darm- en leverpatiënt de juiste zorg dichtbij huis.”

Leave a reply